1403/03/02
 
 
 
 
 
کلمه رمز را فراموش کرده ام
ثبت نام  
  سازمان بورس و اوراق بهادار
مجتمع مکسیــــــــــــم
شرکت مهندسی ساخت و فناوری فرجاد
وب سایت زیبای ختم قرآن مجید
از امکانات سایت رضایت دارید؟


ایران - اصفهان : خیابان جی- ابتدای خیابان خواجه عمید- اولین بن بست سمت راست- پلاک 117 ساختمان شرکت طبقه همکف واحد 1
تلفن : 03132305924
فکس : 03132302321
کد پستی : 8199934759
             لیست خبر ها
 
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/06/19
1394/06/19 9:4
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/05/28
1394/05/28 16:24
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/30
1394/04/30 11:0
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/16
1394/04/16 13:13
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/14
1394/04/14 14:58
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/13
1394/04/13 15:53
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/10
1394/04/10 16:2
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/09
1394/04/09 12:8
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/01
1394/04/01 14:18
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1394/03/25
1394/03/26 16:10
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/12/03
1393/12/03 12:18
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/12/02
1393/12/02 15:48
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/29
1393/11/29 13:16
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/26
1393/11/26 13:27
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/25
1393/11/25 14:55
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/20
1393/11/20 15:47
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/13
1393/11/13 12:3
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/08
1393/11/08 10:51
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/07
1393/11/07 17:4
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/06
1393/11/06 14:7
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/05
1393/11/05 14:38
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/04
1393/11/04 17:5
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/29
1393/10/29 14:53
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/28
1393/10/28 14:17
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/27
1393/10/27 16:54
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/24
1393/10/24 10:54
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/14
1393/10/14 15:3
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/10
1393/10/10 14:13
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/09
1393/10/09 14:25
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/07
1393/10/07 14:46
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/03
1393/10/03 14:43
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/10/01
1393/10/01 13:20
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/25
1393/09/25 15:7
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/19
1393/09/19 16:25
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/18
1393/09/18 12:4
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/17
1393/09/17 11:53
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/16
1393/09/16 14:59
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/12
1393/09/13 12:23
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/11
1393/09/11 14:55
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/10
1393/09/10 14:27
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/09
1393/09/09 15:41
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/05
1393/09/05 14:51
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/03
1393/09/03 11:23
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/02
1393/09/02 15:22
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/08/26
1393/08/26 14:31
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/08/25
1393/08/25 14:28
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/08/21
1393/08/21 13:28
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/08/20
1393/08/20 15:29
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1393/08/18
1393/08/18 17:8
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/11/28
1392/11/28 15:0
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/11/15
1392/11/15 14:28
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/11/14
1392/11/14 15:14
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/11/07
1392/11/07 14:21
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/11/06
1392/11/06 16:5
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/10/30
1392/10/30 14:54
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/10/23
1392/10/23 15:11
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/10/09
1392/10/09 15:2
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/09/26
1392/09/26 14:22
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/09/25
1392/09/25 14:4
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/09/11
1392/09/11 14:35
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/09/09
1392/09/09 14:28
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/08/21
1392/08/21 11:46
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/07/07
1392/07/07 14:32
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/07/03
1392/07/03 14:14
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/07/02
1392/07/02 14:28
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/26
1392/06/26 15:10
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/20
1392/06/20 15:7
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/13
1392/06/13 17:35
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/10
1392/06/10 15:21
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/06
1392/06/06 11:30
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/05
1392/06/05 15:47
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/06/04
1392/06/04 13:16
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/03
1392/06/03 15:31
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/30
1392/05/30 15:4
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/29
1392/05/29 13:46
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/28
1392/05/28 14:48
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/02
1392/05/24 12:55
ادامه
آمار معاملات بورس
آمار معاملات بورس مورخ 1392/05/22
1392/05/22 14:17
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/16
1392/05/16 12:40
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/15
1392/05/15 16:10
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/14
1392/05/15 9:5
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/09
1392/05/09 11:16
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/07
1392/05/07 14:37
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/06
1392/05/06 16:36
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/06
1392/05/06 16:36
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/02
1392/05/02 15:23
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/05/01
1392/05/01 15:53
ادامه
آمار معاملات فلزات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/25
1392/04/25 13:0
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/24
1392/04/24 11:6
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/19
1392/04/19 15:8
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/18
1392/04/18 11:54
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/16
1392/04/16 16:3
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/05
1392/04/06 8:40
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/04
1392/04/04 14:34
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/04/02
1392/04/02 16:27
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/03/29
1392/03/30 10:43
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/03/27
1392/03/27 16:42
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/03/21
1392/03/21 11:59
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/03/13
1392/03/13 12:48
ادامه
اقتصاد جهان در رکود
اقتصاد جهان در رکود، قیمت فولاد نزولی-11/03/1392
1392/03/11 15:39
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/03/01
1392/03/01 14:1
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/30
1392/02/30 11:33
ادامه
روند قیمت فلزات پایه طی یک هفته گذشته
بازار با رکود به معاملات ادامه داد
1392/02/28 15:6
ادامه
بررسی معاملات فولاد در هفته گذشته
عرضه‌ها چشم انتظار تحرک تقاضا
1392/02/28 15:2
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/25
1392/02/25 15:7
ادامه
اعمال سیاست‌های لحظه‌ای و تلخ کامی سنگ‌آهنی‌ها
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 اعمال سیاست‌های لحظه‌ای و تلخ کامی سنگ‌آهنی‌ها
1392/02/25 9:51
ادامه
نزول فلزات پایه ادامه دارد؟
نزول فلزات پایه ادامه دارد؟ چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392
1392/02/25 9:48
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/24
1392/02/24 12:55
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/23
1392/02/23 15:12
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/22
1392/02/22 16:31
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/18
1392/02/18 14:59
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/17
1392/02/17 16:52
ادامه
آمار معاملات
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/16
1392/02/16 13:59
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/15
1392/02/15 12:48
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/11
1392/02/11 12:59
ادامه
عرضه های بورس مورخ 92/02/11
عرضه محصولات فولادی 92/2/11
1392/02/10 11:19
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/10
1392/02/10 11:16
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/08
1392/02/09 8:36
ادامه
عرضه انواع تیر آهن ذوب آهن
عرضه 75 هزار و 900 تن انواع تیرآهن شرکت ذوب آهن اصفهان
1392/02/08 9:42
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/04
1392/02/04 16:7
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/03
1392/02/03 14:27
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/02
1392/02/02 11:2
ادامه
آمار معاملات در بورس
آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/01
1392/02/01 17:39
ادامه
بازار راکد فولاد در فروردین ماه
بازار راکد فولاد
1392/01/31 11:23
ادامه
آمار معاملات 1/28
آمار معاملات 1/28
1392/01/31 11:17
ادامه
نگاهی به وضعیت مصرف فولاد جهان
نگاهی به وضعیت مصرف فولاد جهان
1392/01/26 16:26
ادامه
آمار معاملات در بورس مورخ 01/26
آمار معاملات
1392/01/26 16:17
ادامه
 
«امام علی(ع): به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.»